d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

Inženjerska geodezija

 PRAĆENJE IZGRADNJE OBJEKATA:

Izgradnja većih objekata zahtjeva dobru geodetsku podršku tokom izgradnje.

Tako u sklopu praćenja objekta nudimo:

1. Podloge za projektiranje (Geodetski situacijski nacrt)

2. Iskolčenje osi objekta (Prvo iskolčenje i obnova iskolčenja u onom broju koji je potreban da se objekt izgradi u skladu s projektiranim)

3. Praćenje objekta tijekom izgradnje i nakon izgradnju u svrhu eventualnih pomicanja (za komplicirane objekte i za objekte na geološki nestabilnom terenu)

4. Izrada geodetskog elaborata za upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu(Geodetski snimak izvedenog stanja), Izrada Geodetskog elaborata katastra vodova (oko samog objekta i priključak na vodove gradske ili regionalne mreže

Pošaljite nam za ponudu i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam sa svim potrebnim detaljima.

dsc05373.jpg


IZRADA DIGITALNOG MODELA RELJEFA (manjih područja):

Izrada digitalnog modela reljefa (DMR) obuhvaća detaljnu izmjeru terena i uredsku obradu podataka.

Svrha DMR-a je precizna analiza nekog područja u cilju planiranja, projektiranja, obračuna kubatura i slično.

Pošaljite nam upit za ponudu i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam sa svim potrebnim detaljima.

dtm.jpg


IZRAČUN KUBATURA NASIPA / ISKOPA:

Prilikom izgradnje nekog objekta, kompenzacija materijalom ključan je faktor pri izradi troškovnika. Obzirom na programsku podršku i višegodišnje iskustvo u stanju smo u kratkom roku po završetku terenske izmjere dostaviti Vam ispis kubatura iskopa i nasipa za neko određeno područje, a ukoliko postoji potreba spremni smo Vam tu informaciju pružiti na terenu po završetku terenskih radova.

Pošaljite nam  za ponudu i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam sa svim potrebnim detaljima.

kubature.jpg


BATIMETRIJSKA IZMJERA:

Kartiranje dna: rijeka, jezera i morskog priobalja, ECHO-SOUNDER-om (do 50m dubine), rijeke, jezera i izrada digitalnog modela (DMR-a) dna.

Pošaljite nam upit za ponudu i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam sa svim potrebnim detaljima.

batimetrija.jpg