d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

Ucrtavanje vodova

 UCRTAVANJE SVIH VRSTA VODOVA

(vodovodna, kanalizacijska, telekomunikacijska, energetska mreža):

Novo izgrađeni vodovi ili promjena na postojećima se ucrtava na temelju Geodetskog elaborata katastra vodova. Elaborat se izrađuje prema Pravilniku o katastru vodova NN 71/08).

Geodetska izmjera novoizgrađenog voda obavlja se pri netom postavljenim cijevima voda (pri otvorenom rovu). Ukoliko je vod zatrpan i nije evidentiran duže vrijeme položaj se otkriva uz pomoć tragača.

Cijena izrade Geodetskog elaborata katastra vodova određujemo prema duljini izgrađenog voda.

vodovi-1415293546.jpg