d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

Geodetski projekt

 GEODETSKI PROJEKT:

Kod izgradnje objekta geodeti su poznati po tome da se PRVI pojavljuju na gradilištu i POSLJEDNJI odlaze s njega. Upis kuće u katastar i zemljišnu knjigu je završni čin, ali dok kuće još nema prvi je „GEODETSKI PROJEKT“.

Što je geodetski projekt?

To je sastavni dio projekta (Glavnog ili idejnog) za dobivanje lokacijske dozvole kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici uz ostalu dokumentaciju.

Na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio idejnog projekta, a koji je sastavni dio lokacijske dozvole međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i stvarnom stanju stanju na terenu. Ukoliko je potrebno provodi se formiranje građevne čestice u katastru, bez izrade dodatnih snimaka, elaborata, te izdavanja potvrda...

Geodetski projekt se smatra u smislu posebnih propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina parcelacijskim elaboratom, odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojega se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu katastarskih čestica zgrada i drugih građevina.

Geodetski projekt izrađuje se u sljedećim slučajevima:

  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se formiranje građevne čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici
  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj građevine na već postojećoj (formiranoj) građevnoj čestici
  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj građevine unutar obuhvata zahvata (ne određuje se građevna čestica)


Pošaljite nam upit, obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima.

Ukoliko vam je potreban savjet, pošaljite nam , savjetovat ćemo vas potpuno besplatno!