d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

izrada Parcelacijskog elaborata

 PARCELACIJA ZEMLJIŠTA:

parcelacija.jpg

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se mijenja oblik i površina katastarske čestice, odnosno parcelacija je postupak na temelju kojeg nastaju nove čestice; podjelom jedne, odnosno brisanjem postojećih kako bi se spojile u jednu.

Postoje dvije vrste parcelacije zemljišta:

1. Parcelacija poljoprivrednog zemljišta

2. Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta od 18.12.2008. godine, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08) u vlasništvu Republike Hrvatske, moguća je jedino uz suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište.

Parcelacija građevinskog zemljišta,sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), moguća je u skladu sa slijedećim dokumentima:

  • Rješenje o uvjetima građenja
  • Lokacijska dozvola
  • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
  • Detaljni plan uređenja

Parcelacija zemljišta provodi se na temelju elaborata koji izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak.

Pošaljite nam upit, obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima.

Ukoliko vam je potreban savjet, pošaljite nam , savjetovat ćemo vas potpuno besplatno!