d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

Legalizacija

legalizacija-1415292496.jpg

(Geodetski situacijski nacrt izgrađene građevine)


LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA:

Pitanje:

Što je zapravo legalizacija objekta?

 Odgovor:

To je proces ishođenja „Rješenja o izvedenom stanju“ - akta kojim se nezakonito izgrađen objekt legalizira prema „Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)“

Rok za predaju zahtjeva za izdavanje riješenja o izvedenom stanju bio je do 30. lipnja 2013. godine.

Kategorije objekata (Prema zakonu objekti su podijeljeni u kategorije prema bruto građevinskoj površini, čime se razlikuje i dokumentacija za legalizaciju objekta):

  • iznad 400 m2 (1000 m2 za poljoprivredne objekte) – ZAHTJEVNA ZGRADA
  • do 400 m2 (poljoprivredni objekti manji od 100 m2) – MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA
  • do 100 m2 – JEDNOSTAVNA ZGRADA
  • do 50 m2 – POMOĆNA ZGRADA

Za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju potrebno je izraditi(ukoliko ste predali zahtijev), ovisno o kategoriji objekta:
1. tri primjerka geodetskog snimka (sve kategorije osim POMOĆNE ZGRADE)
2. tri primjerka arhitektonske snimke (ZAHTJEVNA I MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA)
3. iskaz površina i obračunske veličine zgrade s foto dokumentacijom (JEDNOSTAVNA ZGRADA)
4. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva (samo ZAHTJEVNA ZGRADA)


Pošaljite nam upit, obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovorit ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima, također ukoliko niste stupili u kontakt s projektantom koji izrađuje Arhitektonski snimak u mogućnosti smo ponuditi Vam i ponudu za kompletan proces legalizacije.

Ukoliko vam je potreban savjet, pošaljite nam , savjetovat ćemo vas potpuno besplatno!