d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

Upis objekta

 UPIS OBJEKTA:

Što učiniti ako ste izgradili novi objekt, dogradili postojeći, naslijedili ga, kupili… a nije ucrtan u katastarski plan? Želite prodati ili etažirati nekretninu? 

Svaki vlasnik pojedine nekretnine prethodno je obavezan upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu.

 Objekt se upisuje na temelju elaborata za evidentiranja objekata koji izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak.


Pitanje:

Što svaki vlasnik mora posjedovati da bi mogao upisati nekretninu u katastar i zemljišnu knjigu?

 Odgovor:

Dokument koji je dokaz o legalnosti objekta! A to je:

·         Uvjerenje o starosti objekta prije 15.veljače 1968. godine: ako je objekt izgrađen prije tog datuma smatra se legalno izgrađenim iako ne postoje nikakvi dokumenti za građenje. Uvjerenje izdaje nadležni katastarski ured.

·         Građevinska dozvola i Potvrda od uprave za inspekcijske poslove da navedenoj nekretnini nije u tijeku upravni inspekcijski postupak: Ako je objekt izgrađen do 19. lipnja 1990. godine na temelju građevinske dozvole ili nekog drugog istovjetnog dokumenta.

·         Uvjerenje za uporabu građevine: ako je objekt izgrađen između datuma 20.lipnja 1990. godine i 1.listopada 2007. Godine

·         Od 1. listopada 2007. godine do danas:

o   Uporabna dozvola… izdana na temelju prethodno izdane Građevinske dozvole

o   Završno izviješće nadzornog inženjera i Potvrda od Upravnog tijela izdano na temelju prethodno izdanog Rješenja o uvjetima građenja

 

Pošaljite nam , obrazložite svoj problem i u najkraćem mogućem roku odgovoriti ćemo Vam u obliku ponude sa svim potrebnim detaljima.

Ukoliko Vam treba savjet, pošaljite na , savjetovat ćemo Vas potpuno besplatno!!!