d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

Usluge

Geodezija je znanost o izmjeri i prikazivanju zemljine površine.
R.F. Hemlert - 19.st

Zemljomjerstvo ili geodezija je znanost o izmjeri Zemljine površine, promjenama te površine i njezinom prikazivanju u popisima i bazama podataka, na kartama i planovima.

B. Pribičević, D. Medak - 2003 god. 

Od cjelokupnog obima geodetske djelatnosti, naše usluge svedene su na:

KATASTARSKA GEODEZIJA:

·         UPIS OBJEKTA

·         ISKOLČENJE OBJEKATA

·         LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

             (Izrada geodetskog snimka nezakonito izgrađenih zgrada)

·         PARCELACIJA i SPAJANJE ZEMLJIŠTA

·         GEODETSKI PROJEKT

·         ETAŽIRANJE OBJEKATA

·         IDENTIFIKACIJA ZEMLJIŠTA

·         ISKOLČENJE KATASTARSKIH ČESTICA

·         UCRTAVANJE SVIH VRSTA VODOVA (vodovodna, kanalizacijska, telekomunikacijska, energetska mreža)

 

INŽENJERSKA GEODEZIJA:

·         PRAĆENJE IZGRADNJE OBJEKATA

·         ISKOLČENJA GRAĐEVINA (prometnica, zgrada, geotehničkih konstrukcija, vodova,...)

·         IZRADA DIGITALNOG MODELA TERENA

·         IZRAČUN KUBATURA NASIPA / ISKOPA

·         BATIMETRIJSKA IZMJERA

·         KONTROLA SLIJEGANJA OBJEKATA

 

U SURADNJI S UREDOM OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINE NUDIMO: 

·         PROJEKTIRANJE: KANALIZACIJSKE ILI VODOVODNE MREŽE NASELJA

·         IZRADU ARHITEKTONSKOG SNIMKA GRAĐEVINE

·         IZRADU IDEJNIH I GLAVNIH PROJEKATA 

 

LASERSKO SKENIRANJE: 

·         NUDIMO VAM (TERESTRIČKO-STATIČKO) 3D LASERSKO SKENIRANJE:

o   OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE (Obrnuto inženjerstvo)

o   KAMENOLOMA

o   KLIZIŠTA

o   INDUSTIJSKIH POSTROJENJA (cijevi)

o   NADZIRANJE (Monitoring) GRAĐEVINA TOKOM IZGRANJE

o  

 AEROFOTOGRAMETRIJSKA IZMJERA: 

o   U NAJAVI...