d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

LASERSKO SKENIRANJE BRODA `GALEB`

LASERSKO SKENIRANJE BRODA `GALEB`

 Brod „Galeb“ je Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, proglašen kulturnim dobrom 10.10.2006. godine. Nalazi se u vlasništvu Grada Rijeke, a zbog njegove zanimljive i burne prošlosti, u planu je njegova obnova sredstvima EU, te prenamjena u muzej privlačan širokom krugu posjetitelja i dobnih skupina.

U suradnji s poduzećem MF Arhitekti d.o.o. iz Rijeke i arhitektom Markom Frankovićem, angažirani smo na poslovima pripreme podloge za projektiranje. Naše ekipe su nekoliko puta izašle na teren i snimile „Galeb“ laserskim skenerom Trimble TX5, s ciljem stvaranja detaljnog 3D modela broda. Izradom navedenog 3D modela, arhitekti i projektanti će moći na računalu dobiti uvid u stvarno stanje svih brodskih prostora i doslovno svakog dijela broda.