d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

DANI OTVORENIH VRATA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

DANI OTVORENIH VRATA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

Građevinski fakultet u Rijeci je dana 10. travnja 2019. godine održao Dan otvorenih vrata, u sklopu festivala znanosti, na kojem su svi zainteresirani mogli obići fakultet i laboratorij, ali i sudjelovati na predavanjima bivših i sadašnjih studenata, poslodavaca i profesora. Na Danu otvorenih vrata predstavili smo se i mi.  Naš zaposlenik, Tomislav Vidmar,  je kroz prezentaciju predstavio naše poduzeće. Studente je upoznao s kratkom poviješću poduzeća, uslugama koje pružamo, te opremom kojom raspolažemo. Kroz predavanje su se studenti pobliže upoznali s dijelom naših usluga na praktičnim primjerima laserskog skeniranja zgrade HZMO-a u Zagrebu i Kaštela Kršan te aerofotogrametrijskog snimanja skijaških staza na Vrbovskoj poljani (Mrkopalj).