d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Naš zaposlenik, Tomislav Vidmar, mag. ing. geod. et. geoinf., te direktor, Nenad Vidmar, ing.geod., od dana 13.09.2018. godine, ovlašteni su za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to geodetskim dokumentiranjem nepokretnog kulturnog dobra. Na predane zahtjeve za izdavanje dopuštenja, dobili smo pozitivnu ocjenu, a sve zahvaljujući dosadašnjem iskustvu stečenom na dokumentiranju kulturnih dobara (lasersko skeniranje vanjskog dijela gradskih zidina Grada Krka, crkve sv. Nikole u Bistri, postojeće zgrade u bloku P-09 u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika, Kaštela Kršan…),  kao i tehničkoj opremljenosti našeg poduzeća. Ovim ovlaštenjem dobili smo priliku dati svoj doprinos očuvanju hrvatske kulturne baštine, na što smo iznimno ponosni.