d.o.o.

ZA GEODETSKU DJELATNOST I TRGOVINU

O nama

O nama
Direktor:
Nenad Vidmar, ing. geod. 
neno@uoig-vidmar.hr

Računovodstvo:
Marina Ivančić Krepenc, mag. oecc.

marina@uoig-vidmar.hr

Barbara Vančina, mag. oecc.
barbara@uoig-vidmar.hr


Zaposlenici:
Tomislav Vidmar, mag. ing. geod. et. geoinf., ovlašteni inženjer geodezije
tomislav@uoig-vidmar.hr

Gabrijela Stepić, mag. ing. geod. et. geoinf., ovlaštena inženjerka geodezije
gabrijela@uoig-vidmar.hr

Aleksandra Jurčević, geod. teh., stručni suradnik
aleksandra@uoig-vidmar.hr

Danijel Katić, pomoćni radnik
danijel@uoig-vidmar.hr

Damir Jurčević, pomoćni radnik
damir@uoig-vidmar.hr

Marko Stepić, univ. bacc. aedif.
marko@uoig-vidmar.hr


Marko Mauhar, pomoćni radnik

marko.mauhar@uoig-vidmar.hr


Siniša Vidmar, pomoćni radnik